Osaka Aura ВС Inverter OSAKA STA-09HW (Wi-Fi)

22'830 грн