Osaka Aura ВС Inverter OSAKA STA-24HW (Wi-Fi)

48'570 грн