Osaka Aura ВС Inverter OSAKA STA-12HW (Wi-Fi)

25'145 грн