Osaka Aura ВС Inverter OSAKA STA-18HW (Wi-Fi)

39 '150 грн